Цей Договір є публічною офертою (пропозицією) Фізичної особи-підприємця Таран Оксана Олександрівна (юридична адреса Україна, м. Львів, вул. Антоненка-Давидовича 9/75, електронна пошта oksanataran30@gmail.com (далі по тексту – Виконавець) будь-якій дієздатній фізичній особі (далі по тексту – Замовник) укласти Договір про надання послуг дистанційно, тобто через Інтернет (далі по тексту – Договір).

Виконавець розміщує публічну оферту на офіційному сайті https://yoga.oksanataran.com/ (далі по тексту – Сайт).

Цей Договір є публічним договором.

1. Основні поняття

 1. Під поняттям «Послуги» в рамках цього Договору розуміються консультаційно-інформаційні послуги, що надаються Виконавцем у формі доступу до Інформаційних матеріалів (як визначено нижче), розміщених на Сайті та/або розміщених на іншій онлайн-платформі/хмарному сховищі та/або інформаційно-консультаційні послуги індивідуального характеру з питань, що розміщені на Сайті, та які спрямовані на підтримку здорового і активного способу життя.
 2. Під поняттям «Інформаційні матеріали» в рамках цього Договору розуміються відео уроки, онлайн курси, марафони, лекції, гайди (гіди), чек-лісти та інші об’єкти, що викладені у -відео, -фото форматі та/або письмово (в електронній формі), а також будь-який контент викладений на Сайті.
 3. Під поняттям «Замовлення» в рамках цього Договору розуміється результат досягнутих будь-яким способом домовленостей між Сторонами щодо виду Інформаційного матеріалу та/або інформаційно-консультаційної послуги індивідуального характеру з питань, що розміщені на Сайті, їх вартості, способу оплати, строку та способу отримання Послуги.
 4. Під поняттям «Користувач» в рамках цього Договору розуміється будь-яка особа, яка використовує Сайт, будь-які його служби, функціонал після переходу особою на його адресу з використанням веб-браузера або будь-якої іншої програми та/або технічних пристроїв, що дають можливість відображення змісту веб-сторінок Сайту. Користувач не використовує Інформаційний матеріал та/або не замовляє його. Користувач зобов’язаний дотримуватись розділів 5-7 цього Договору в частині, що стосуються Користувача.
 5. Під поняттям «Оферта» в рамках цього Договору розуміється пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, які передбачені цим Договором. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті.
 6. Під поняттям «Акцепт» в рамках цього Договору розуміється надання Замовником повної і безумовної згоди Виконавцю на пропозицію укласти цей Договір на умовах, передбачених ним, що виражається у використанні Інформаційного матеріалу або реєстрації на Сайті з метою оформлення Замовлення, залежно від події, яка настала раніше.[b] Акцепт (прийняття) умов цього Договору означає беззастережну згоду Замовника з усіма положеннями цього Договору та беззастережне прийняття його умов щодо виконання обов’язків, покладених на Замовника за цим Договором, незнання яких не звільняє Замовника від відповідальності за недотримання та/або неналежне дотримання його умов. Користувач використовуючи функціонал Сайту без отримання Послуги, приймає умови розділів 5-7 цього Договору в частині, що стосуються Користувача.

2. Предмет Договору

 1. За цим Договором, Виконавець зобов’язується надавати Замовнику Послуги доступу до Інформаційних матеріалів, перелік (найменування, опис) яких зазначено на Сайті та/або надати інформаційно-консультаційні послуги індивідуального характеру з питань, що розміщені на Сайті, а Замовник зобов’язується отримувати надані Послуги, виконувати та не порушувати умови цього Договору, а також здійснювати оплату Виконавцю за надання Послуг, відповідно до умов цього Договору.
 2. Перелік, опис, програма та/або інші характеристики Інформаційних матеріалів зазначаються на Сайті. Послуги індивідуального характеру з питань, що розміщені на Сайті, надаються Виконавцем на запит Замовника.
 3. За цим Договором, Виконавець не пропонує і не надає жодних медичних консультацій, медичного страхування або інших медичних послуг, включаючи, без обмежень, будь-які рекомендації, тестування, оцінку, проведення процедур або терапії, що пов’язані з фізичними вправами, схудненням або оздоровленням, психічним здоров’ям або пов’язані з попередженням, профілактикою, діагностикою або лікуванням будь-яких травм, захворювань, хвороб або розладів (далі по тексту – медичні послуги).
 4. Замовник розуміє, що Послуги не можуть бути підходящими для всіх осіб і не замінюють професійні медичні послуги. Інформаційні матеріали можуть бути корисними для досягнення загальних цілей щодо фізичної підготовленості та оздоровлення.
 5. Замовник повинен проконсультуватися з лікарем або іншим кваліфікованим медичним працівником для того, щоб визначити, чи буде Послуга (в т.ч. Інформаційний матеріал) безпечною та ефективною для Замовника. Замовнику категорично заборонено замовляти Послуги усупереч медичним порадам, або якщо це може становити будь-який ризик для здоров’я Замовника. У зв’язку з цим Замовник визнає, що бере на себе повну відповідальність за своє здоров’я, життя і Виконавець не може відповідати за будь-які наслідки отримання Послуг та використання Інформаційних матеріалів.
 6. За цим Договором, Виконавець не несе відповідальності за будь-які проблеми зі здоров’ям, які можуть виникнути внаслідок отримання Послуг, використання Інформаційних матеріалів. У разі виникнення будь-яких питань, пов’язаних із здоров’ям або відчуттям дискомфорту під час використання Інформаційного матеріалу або в ході індивідуальної послуги, Замовник зобов’язується негайно зателефонувати або звернутися до лікаря/іншого медичного працівника, а у разі виникнення невідкладної ситуації – звернутися до служби надання екстреної медичної допомоги.
 7. Виконавець не дає жодних гарантій щодо рівня успіху, якого Замовник може досягнути, і Замовник приймає ризик того, що результати отримання Послуг є різними для кожної фізичної особи. Відгуки та приклади, які містяться на Сайті, є винятковими результатами, які не застосовуються до середньостатистичної людини, і не призначені для того, щоб представляти або гарантувати, що будь-хто досягне тих самих або подібних результатів.
 8. Замовник повідомлений про те, що Послуги за цим Договором не рекомендовано для:
  1. людей із захворюваннями серцево-судинної системи або в гострих станах;
  2. людей з явними відхиленнями та дисфункціями опорно-рухового апарату і тіла в цілому;
  3. вагітних та матерів, які народжували протягом останніх 3-х місяців;
  4. людей із психічними та/або психологічними захворюваннями.
 9. Замовник зобов’язаний самостійно ознайомитися з умовами цього Договору, і Виконавець не зобов’язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Замовника про наявність Договору, крім як публікації його на Сайті.

3. Порядок Замовлення Послуги

 1. Замовник після ознайомлення з умовами цього Договору обирає Інформаційний матеріал та/або інформаційно-консультаційні послуги індивідуального характеру з питань, що розміщені на Сайті. У випадку, якщо Послуга є оплатною, Замовник проходить реєстрацію на Сайті без створення особистого кабінету.
 2. Під час реєстрації Замовник зобов’язується вказати свої дійсні дані (прізвище, ім’я, по-батькові, email, номер телефону та інші дані, якщо такі запитуються під час реєстрації). Виконавець не несе відповідальності за наслідки, які можуть виникнути через неправдиві відомості чи неправильне вказання даних Замовником.
 3. Після Замовлення Послуги, Замовник зобов’язується оплатити її в порядку, визначеному цим Договором.
 4. У випадку виникнення у Замовника питань, що стосуються Послуг, Замовник повинен звернутися до Виконавця перед оформленням Замовлення або перед використанням Інформаційного матеріалу, доступ до якого є безкоштовним.
 5. Виконавець залишає за собою право невиконання зобов’язань у разі виникнення форс – мажорних обставин (обставин непереборної сили), про що повідомляє Замовника у спосіб, обраний Виконавцем.

4. Вартість Послуг та умови розрахунків

 1. Вартість на Послуги Виконавця, встановлюються в залежності від типу вибраних Інформаційних матеріалів або інформаційно-консультаційних послуг індивідуального характеру з питань, що розміщені на Сайті, відповідно до чинних цін, вказаних на Сайті Виконавця. Виконавець має право змінювати ціни в односторонньому порядку. Виконавець може надавати безкоштовні Послуги, вид яких прямо зазначається на Сайті.
 2. Замовник сплачує вартість Послуг у національній валюті України – гривні.
 3. Оплата Послуг здійснюється Замовником на умовах 100% (сто відсоткової) передоплати.
 4. Замовник здійснює оплату Послуг через онлайн сервіс прийому платежів, доступний на Сайті або на банківський рахунок Виконавця, чи в інший спосіб запропонований Виконавцем.
 5. Оплата вважається здійсненою у момент зарахування грошових коштів у розмірі вартості обраного виду Послуг, на рахунок Виконавця.
 6. Після здійснення оплати за Послуги, кошти, сплачені Замовником поверненню не підлягають, крім випадків встановлених чинним законодавством.
 7. Витрати, у тому числі комісія, з перерахування Замовником грошових коштів за цим Договором покладається на Замовника.
 8. У разі часткової або несвоєчасної оплати Замовником за Послуги Виконавець залишає за собою право призупинення або повне невиконання взятих на себе зобов’язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки таких дій. При цьому Виконавець інформує Замовника про настання таких подій і пропонує можливі заходи щодо їх усунення, з метою належного оформлення Замовлення і його виконання.
 9. Виконавець виконує Замовлення протягом 3 (трьох) днів з моменту його оплати.

5. Інтелектуальна власність

 1. Права інтелектуальної власності, зокрема усі (виключні) майнові та немайнові авторські права та інші права інтелектуальної власності, якщо такі виникають, на Інформаційні матеріали, їх частини належать виключно Виконавцю.
 2. За цим Договором Виконавець не передає, не відчужує будь-яких майнових авторських прав на Інформаційні матеріали, не видає ліцензії Замовнику та іншим чином не передає свої права чи інтереси.
 3. Доступ до Інформаційних матеріалів надається Замовнику лише для особистого використання на строк доступу, якщо такий буде встановлено Виконавцем. Забороняється використовувати Інформаційний матеріал та інші результати Послуг для створення на їх основі матеріалів (відео, аудіо, фотографічних, письмових творів). Забороняється здійснювати переробку, адаптацію, модифікацію Інформаційних матеріалів.
 4. Замовнику забороняється будь-яким способом використовувати Інформаційний матеріал, в тому числі, але не виключно, копіювати, відтворювати, публічно демонструвати, сповіщати, здійснювати публічний показ, інтерактивне надання доступу.
 5. Замовнику забороняється надавати доступ до Інформаційних матеріалів іншим особам, які не замовляли Послуги та не оплачували їх. Замовнику забороняється здійснювати запис екрану, що відобразить Інформаційний матеріал/його частину, робити скріншоти (знімки екрану) чи будь-яким іншим чином фіксувати Інформаційний матеріал/його частину.
 6. Замовник отримує доступ до Інформаційних матеріалів на строк, визначений Виконавцем на Сайті.
 7. Усі майнові авторські права на логотипи, дизайн, поєднання вправ, тексти належать виключно Виконавцю.
 8. У випадку порушення умов, визначених цим Розділом Договору, Замовник на вимогу Виконавця протягом 5 (п’яти) днів з моменту отримання вимоги, сплачує штраф у розмірі 50 000 (п’ятдесят) тисяч гривень за кожне допущене порушення. Вимога надсилається на електронну пошту Замовника або надається у інший доступний спосіб.
 9. Користувачу Сайту забороняється вчиняти дії, визначені п.5.5. цього Договору та іншим чином порушувати авторські права та/або інші права інтелектуальної власності Виконавця.

6. Умови користування Сайтом

 1. Замовлення/отримання будь-яких Послуг через Сайт регулюється умовами цього Договору.
 2. Використовуючи Сайт, Замовник/Користувач не повинен: (a) обходити, вимикати чи іншим чином втручатися в будь-які пов’язані з безпекою функції Сайту або функції, які запобігають чи обмежують використання чи копіювання вмісту, доступного через Сайт; (b) надавати будь-яку неправдиву інформацію під час реєстрації; (c) вводити в оману, що діє від імені третьої особи; (e) надсилати небажані повідомлення, спам або повторювані повідомлення; (f) брати участь у будь-якій незаконній або протиправній поведінці; (g) змінювати, втручатися, перехоплювати, порушувати або намагатися зламати Сайт; (h) неправомірно використовувати Сайт шляхом свідомого впровадження вірусів, троянських програм, хробаків, логічних, часових бомб або іншого подібного матеріалу або вжиття будь-яких інших дій, які можуть зашкодити Сайту; (i) збирати дані інших користувачів Сайту; (j) подавати або вносити будь-яку інформацію чи коментар про Послугу або іншу особу, яка є неправдивою, приватною, конфіденційною чи наклепницькою.

7. Умови приватності (конфіденційності)

 1. Виконавець зобов’язується не розголошувати та забезпечувати режим захисту конфіденційності персональних даних, які Замовник надає при оформленні замовлення та/або який використав безкоштовний Інформаційний матеріал.
 2. До персональних даних можуть входити, зокрема: ідентифікаційні дані (прізвище, ім’я та по батькові), контактний телефон, електронна адреса, платіжні дані, історія та реквізити замовлень на Сайті.
 3.  Замовник підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (Замовник) повідомлений про включення добровільно наданих Виконавцю власних персональних даних до бази персональних даних.
 4.  Замовник дозволяє Виконавцю здійснювати всі дії, які відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» є обробкою персональних даних Замовника, згідно сформульованої мети їх обробки, якою є забезпечення реалізації господарських, цивільно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами, та здійснення з такими даними операційної діяльності, яка дозволяє закріпити особу за певним об’єктом у сфері її діяльності відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
 5. Замовник надає свою згоду на обробку, збереження і передачу (поширення) своїх персональних даних третім особам, які включені в базу персональних даних Виконавця «Контрагенти», виключно з метою, передбаченою цим Договором, суб’єктам, пов’язаним з реалізацією цієї мети.
 6.  Замовник надає свою згоду на зберігання своїх персональних даних протягом 25 (двадцяти п’яти) років.
 7. Замовник надає згоду на доступ до персональних даних, які включені в базу персональних даних Виконавця, третім особам у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством України, і не вимагає повідомлення про передачу (поширення) персональних даних, які включені в базу персональних даних, якщо така передача (поширення) здійснюється виключно з метою, передбаченою цим Договором.
 8. Замовник розуміє, що Політика приватності є частиною цього Договору. Замовник погоджується з Політикою приватності.

8. Інші умови

 1. Цей Договір діє до повного виконання своїх зобов’язань Сторонами.
 2. Виконавець залишає за собою право вносити односторонні зміни в цей Договір з попередньою публікацією їх на Сайті.
 3. Договір, укладений Сторонами внаслідок прийняття Замовником цієї пропозиції є рівносильним договору, підписаному Сторонами.
 4. Виконавець має право надсилати Замовнику смс-повідомлення, листи на електрону пошту, телефонувати з метою повідомлення про новинки, акції чи іншої інформації, не пов’язаної з конкретним замовленням.
 5. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у випадку невиконання однією із Сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.
 6. Виконавець може передати свої права та обов’язки за цим Договором іншій особі.
 7. Кожна з умов цього Договору не залежить одна від одної. Якщо будь-який суд визнає, що будь-яка з умов Договору є недійсною, інші умови залишаться в силі та чинними та це не вплине на дійсність усього Договору.

Останнє оновлення: 27.04. 2023 р.